Seliniotikanea.gr

Τα νέα του τόπου μας (Σέλινο - Πλατανιάς - Σφακιά)

Πριμ εξόδου μέχρι 50.000 ευρώ με ενίσχυση έως 50 ευρώ το στρέμμα

Στρεμματικός υπολογισμός της ενίσχυσης, μεγαλύτερο πριμ με όριο τα 300 στρέμματα και πριμ που θα πρέπει να ξεπερνά τα 7.000 ευρώ ετησίως, στο σχεδιασμό του Μέτρου εξόδου με 7ετείς δεσμεύσεις.

Πριμ εξόδου μέχρι  50.000 ευρώ σε μια  7ετία με ενίσχυση έως 50 ευρώ το στρέμμα  για ότι μεταβιβάζεται

Σε επταετή στρεµµατική ενίσχυση και µάλιστα αυξηµένη σε περιπτώσεις που υπάρχουν πάνω στο αγροτεµάχιο παραγωγικά ακίνητα (σιλό, αποθήκες κ.λπ), εξειδικεύεται η µεταβίβαση της εκµετάλλευσης για το πριµ εξόδου. Με βάση ένα ποσό των 50 ευρώ το στρέµµα, το ποσό της ενίσχυσης βαίνει κλιµακούµενο µε µείωση από ένα µέγεθος εκµετάλλευσης και πάνω και έως τα 300 στρέµµατα µε όριο τα 50.000 ευρώ στην 7ετία. Παράλληλα, προωθείται και η έκδοση µισθωτηρίων µε οψιόν αγοράς στα πλαίσια του Μέτρου εφόσον συνάπτεται συµβόλαιο µεταξύ παλαιού αγρότη που θέλει να βγει από το επάγγελµα και νέου αγρότη.

Τα παραπάνω περιλαµβάνονται στην εξειδίκευση του Μέτρου «Πρόωρης παύση δραστηριοτήτων» της νέας ΚΑΠ σε πολυσέλιδο report για την κινητικότητα γης που υπογράφουν αγροοικονοµολόγοι µε εκτεταµένη εµπειρία στη διαχείριση επιδοτήσεων, διευθυντές αγροτικών τραπεζών, συνεταιρισµοί, στελέχη οργανισµών πληρωµών και µέλη του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ισπανικής εµπνεύσεως, αλλά µε πανευρωπαϊκή απήχηση, αποτελεί τον «πιλότο» που θα πρέπει να βασιστεί το στρατηγικό σχέδιο χωρών, όπως η Ελλάδα, που έχουν ανάγκη να εξασφαλίσουν την κινητικότητα της γης, µε βάση τα εργαλεία της νέας ΚΑΠ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει λοιπόν το πριµ εξόδου το οποίο έχει προταθεί και επίσηµα από τις ελληνικές αρχές οι οποίες υποστηρίζουν το έργο του ΥΠΑΑΤ στα πλαίσια του Ελληνικού Στρατηγικού Σχεδίου. Το Μέτρο αυτό εξειδικεύεται ως εξής:

Πρόωρη παύση δραστηριοτήτων (Άρθρο 71, σηµείο 7, σχετικά µε την παρέµβαση συνεργασίας στη διαδοχή των εκµεταλλεύσεων):

  1. Στον τοµέα των παρεµβάσεων συνεργασίας, προβλέπεται η βοήθεια µεταξύ ενός νεαρού ατόµου που εγκαθίσταται σε ένα αγρόκτηµα και ενός αγρότη που παύει ή συνταξιοδοτείται. Η ενίσχυση θα χορηγείται σε γεωργούς που έχουν συµπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης, ως αποζηµίωση για την περιουσία που µεταβιβάζει στο νεαρό άτοµο.
  2. Σύνδεση µέρος της ενίσχυσης µε τα εκτάρια που µεταβιβάστηκαν µε αύξηση της ανά εκτάριο ενίσχυσης αν αυτή φιλοξενεί αγροτικό εξοπλισµό ή ακίνητα όπως π.χ σταβλική µονάδα, σιλό, αποθήκη, αρδευτικό εξοπλισµό.
  3. Το ύψος του πριµ θα είναι αρκετά διαφορετικό ανάλογα µε την καλλιέργεια και την έκταση.
  4. Η µέση ετήσια ενίσχυση θα πρέπει να οριστεί άνω των 7.000 ευρώ, καθώς αν είναι µικρότερη δεν προσφέρει, σε κάθε περίπτωση, ένα αρκετά σηµαντικό κίνητρο για την εγκατάλειψη της δραστηριότητας που συνεπάγεται, εκτός εάν πρόκειται για µάλλον περιθωριακές εκµεταλλεύσεις (ή για το γεγονός ότι δεν υπάρχει πραγµατικά συνταξιοδότηση).
  5. Θέσπιση ανώτατου ορίου στρεµµάτων, προτείνονται τα 300 στρµ.
  6. ∆υνατότητα θέσπισης µισθωτηρίων µε οψιόν αγοράς.
  7. Θα ήταν απαραίτητο να εξεταστεί το ενδεχόµενο εξάλειψης του κριτηρίου προτεραιότητας βάσει της εγγύτητας µε την ηλικία συνταξιοδότησης.
  8. Τεκµηρίωση της µεταβίβασης της πώλησης ή / και της µίσθωσης µέσω Κτηµατολογίου.

ΠΗΓΗ Agronews

μοιραστείτε το

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *